torsdag, mars 05, 2009

Opprop for rensing av Kårstø!

Gasskraftverket på Kårstø spyr daglig ut 3288 tonn CO2, noe som tilsvarer 1260 biler. Norge har et internasjonalt ansvar om å kutte sine egne klimagassutslipp og utvikle miljøvennlig renseteknologi som resten av verden skriker etter.


I dag samlet NU, AUF og SU seg ved sølvberget i Stavanger for å kreve rensing av gasskraftverket på Kårstø. Det ble samlet inn underskrifter som skal overrekkes regjeringen på et senere tidspunkt, og delt ut løpesedler om ”Rock for rensing” som skal være i morgen.

- Det er bra at NU bruker tid og fokus på å rense Kårstø. Jeg og SU vil jobbe innad i SV for at regjeringen gjør en investeringsbeslutning nå før valget. Selv om jeg ikke liker det så vet vi ikke hvem som kommer i regjering, i verste fall blir det en regjering med FRP i, sier Eirik Faret Sakariassen, leder i Stavanger SU.

Hvorfor er det viktig å ta en investeringsbeslutning før valget?

- Selvfølgelig er det viktig, for vi kan ikke la en miljøbeslutning overlates til en regjeringen som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. I nedgangstider er det viktig å bruke penger på miljøtiltak. Nå kan vi virkelig gjøre en forskjell på miljøet. Vi i AUF er imot gasskraft, men nå som det er bydg, må vi rense det, sier Joakim L. Bjørnestad, leder i Rogaland AUF.

Når regjeringen la frem Soria Moria-erklæringen skrøt de på seg at 15 års gasskraftstrid var løst av den rødgrønne regjeriengen. Den kampen er enda ikke over, og det ble samlet over 100 000 underskrifter mot forurensende gasskraftverk.

- Regjeringen må holde det de lovet fra Soria Moria-erklæringen og rense gasskraftverket på Kårstø. Vi kan ikke ha en regjering som prioritere vekk rensing av norges nest største punktutslipp, nemlig gasskraftverket på Kårstø og gassterminalen på nabotomta, som er norges nest største punktutslipp, sier Line Lønning, påtroppende leder i Stavanger NU.

Rogaland kan bli et foregangsfylke, og være de første i verden til å få på plass et fullskala renseanlegg. Gasskraftverket på Kårstø vil slippe ut like mye som 460 000 biler, som er over dobbelt så mye som Oslo by slipper ut årlig.

- Som en storeksportør av olje og gass har Norge et internasjonalt ansvar om å kutte sine egne klimagassutlsipp, og utvikle miljøvennlig renseteknologi som resten av verden skriker etter, sier Erlend Tellnes, leder i Rogaland Natur og Ungdom.

Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen å rense gasskraftverket på Kårstø. Nå, over tre år senere, foreligger det fortsatt ingen renseplaner. Rogaland har muligheten til å bli et foregangsfylke, og være de første i verden til å få på plass et fullskala renseanlegg. Vi kan utvikle en miljøvennlig renseteknologi som resten av verden skriker etter.

Ingen kommentarer: